Pośli
AMFITEATR

AMFITEATR

AMFITEATR

Wzdłuż głównej drogi w Zborowie nad Bystrzycą na Kisucach, stopniowo powstaje nowy park, tematycznie połączony z kościołem i słynną drogą krzyżową przedstawioną w witrażach Wincentego Hložníka i krzyżem ołtarzowym rzeźbiarza Aleksandra Trizuljaka.

Wsi udało się zbudować z własnych środków amfiteatr, który znajduje się w centralnej części planowanego parku. Kształtem nawiązuje on do dominującej bryły kościoła i został on wykonany z modrzewiu. Amfiteatr oferuje wygodną przestrzeń do występów kulturalnych i wiejskich biesiad.

Z tyłu obiektu amfiteatr staje się trybuną boiska sportowego. Oprócz przestronnych garderób trybuna ma wbudowane publiczne węzły sanitarne.

Częścią planowanego parku będzie most przez rzekę Bystrzyca, wiaty do spotkań towarzyskich, plac zabaw dla mniejszych i większych dzieci oraz artystyczne ławki wykonane podczas pleneru artystów polskich i słowackich, które są tematycznie związane z Niepokalanym Poczęciem Marii Panny- patronką miejscowego kościoła.

  • Rok : 2017
  • Miasto : ZBOROW NAD BYSTRZYCA - SŁOWACJA
  • Inwestor : Gmina Zborow nad Bystrzycą