Pośli
DOM W LESIE

DOM W LESIE

DOM W LESIE

Dom znajduje się na końcu wsi w lesie bukowym. Ze względu na północną orientację działki, dom został osadzony ponadstandardowo wysoko na polanie leśnej. Położenie na stromym zboczu dom wymusiło konieczność osadzenia budynku na solidnych, betonowo-stalowych podstawach, na których znajduje się lekka drewniana konstrukcja z tarasem wokół starego kasztana. Stosunkowo duża bryła budynku została „pomniejszona” dzięki twórczemu podziałowi na mniejsze segmenty i wykorzystaniu różnych materiałów elewacyjnych.

Powierzchnia działki 3900 m2

Powierzchnia zabudowana 275 m2

Powierzchnia użytkowa 310 m2

  • Rok : 2017
  • Miasto : MARIANKA – SŁOWACJA