Pośli
PLAC PRZY NOWEJ MENZA - UNIZA - PROJEKT

PLAC PRZY NOWEJ MENZA - UNIZA - PROJEKT

PLAC PRZY NOWEJ MENZA - UNIZA - PROJEKT

Wszystkie uniwersyteckie kampusy na świecie składają się z parków, placów, boisk sportowych i innych miejsc odpoczynku dla studentów.

Naszym zadaniem było stworzenie nowej przestrzeni życia uniwersyteckiego wykorzystywanej do organizacji wydarzeń kulturalnych i towarzyskich.

Plac przy Nowej Menzie ma na celu pokazanie, jak można połączyć nowoczesne technologie (inteligentne ławki, inteligentne oświetlenie itp.) z kształtowaniem krajobrazu.

Przy tworzeniu nowej przestrzeni trzeba brać pod uwagę sposoby zatrzymywania wody, które obecnie są jednym z priorytetów w ramach ochrony środowiska naturalnego.

 

Pracownia zaprosiła do współpracy artystę - rzeźbiarza - Bohusza Kubinskiego, który zaproponował uzupełnienie parku cyklem rzeźb odzwierciedlających piękno otaczającej przyrody.

Dużym wkładem była również współpraca z architektem krajobrazu Tamarą Rehaczkową, która zadbała o optymalne zacienienie i wydobycie naturalnego piękna planowanego parku.

 

  • Rok : 2019
  • Miasto : ŻYLINA – SŁOWACJA
  • Inwestor : UNIZA
  • Współpraca : rzeźby: Mgr. Bohusz Kubinsky. Ing, Tamara Rehaczkova. PhDr,