Pośli
SPIRALA - CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE UNIZA - PROJEKT

SPIRALA - CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE UNIZA - PROJEKT

SPIRALA - CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE UNIZA - PROJEKT

Uniwersytet w Żylinie planuje wybudować czterokondygnacyjny budynek administracyjny do celów badań naukowych. Pracownia VAN JARINA zaprojektowała go jako atrium ze znajdującym się centralnie posągiem symbolizującym „narodziny” - z pracowni rzeźbiarza Bohuša Kubinskiego.

Wizja budynków - inkubatorów dla start-upów współpracujących z uczelnią, to szansa na rozwój badań praktycznych i realne wsparcie młodych ludzi po ukończeniu studiów. Bryła budynku ma obrazować dynamikę szybkiego postępu w nauce, uczynić ją atrakcyjną dla młodych naukowców, a swoim rozwiązaniem technologicznym wpływać na powstawanie środowiska naukowego nowej generacji. Poszczególne kondygnacje łączy zielony dach, który w sposób naturalny reguluje system wodny i termiczny.

W rozwiązaniu przestrzennym położono nacisk na pionowe i poziome połączenie z parkiem.

  • Rok : 2019
  • Miasto : ŻILINA - SŁOWACJA