Pośli
ŚWIĘTA DOLINA

ŚWIĘTA DOLINA

ŚWIĘTA DOLINA

W najstarszym miejscu pielgrzymkowym na Słowacji, we wsi Marianka, oprócz bazyliki mniejszej i domu medytacji, znajduje się kalwaria w bukowym lesie, barokowe kaplice Sześciu Radości Marii Panny, jaskinia Marii Panny z Lourdes i święte źródło z przepiękną barokową kaplicą.

 

Jaskinia Marii Panny w Lourdes jest przestrzenią konserwatywnej przebudowy z minimalną ingerencją w istniejący krajobraz, gdyż znajduje się w strefie chronionej. Przestrzeń służy do uroczystości sakralnych w środowisku naturalnym.

W tym celu, w ramach przeróbek, poszerzono podium dla nabożeństw, dla muzyków i celebrantów pod demontowanym daszkiem na wypadek złej pogody.

Na większej powierzchni betonu licowego przygotowano tablice wotywne w różnych językach i utworzono miejsce na nowe.

 

Źródło św. studni jest chronione jako źródło pitnej wody, a jej otoczenie od dawna jest zaniedbane i nieoczyszczone. Propozycja rewitalizacji uwzględnia dominantę kaplicy Świętej Studni z rzeźbami pustelników św. Pawła i św. Antona z warsztatu Georga Rafaela Donnera i uzupełnia go o nowe użytkowe zastosowanie - stworzenie przestrzeni sakralnej w naturalnym środowisku.

Rekonstrukcja ma przywrócić sakralny charakter poboru wody, dzięki umieszczeniu na ścianie frontowej płaskorzeźbie figury Marii Panny i zagospodarowaniu otoczenia.

  • Rok : 2018
  • Miasto : MARIANKA - SŁOWACJA
  • Współpraca : o.Marek Vadrna, o.Tomasz Prajzendanc, PhDr. Ivo Štassel, Ing. M. Kopačka, Ing.Vladimír Kohut, Ing.arch. A.Odrušová, Mgr. art.D. Dzurňák