Pośli
SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekonstrukcja szkoły w Mariance w zabytkowej strefie chronionej.

Wkomponowanie typowego budynku szkoły z lat 60. XX wieku do istniejącej historycznej zabudowy, którą tworzą: kościół gotycki, dom pielgrzyma i renesansowa gospoda „Zelený strom“ - dominujące budowle w Mariance.

  • Rok : 2015
  • Miasto : MARIANKA