Zdielaj
AMFITEÁTER V ZBOROVE NAD BYSTRICOU

AMFITEÁTER V ZBOROVE NAD BYSTRICOU

AMFITEÁTER V ZBOROVE NAD BYSTRICOU

Pozdĺž hlavnej komunikácií v Zborove nad Bystricou na Kysuciach postupne vzniká nový park, ktorého súčasťou bude most cez rieku, prístrešky pre spoločenské akcie a posedenie, herné prvky pre menšie a väčšie deti a umelecké lavičky tematický spojené s Nepoškvrneným Počatím Panny Márie, ktorej je zasvätený kostol v Zborove nad Bystricou so slávnou krížovou cestou znázornenou vo vitrážach Vincenta Hložníka a oltárnym krížom dláta Alexandra Trizuljaka.  

V súčasnosti sa podarilo obci postaviť z vlastných zdrojov amfiteáter, ktorý sa nachádza v centrálnej časti plánovaného parku. Tvarovo vychádza z dominantnej hmoty kostola a materiálovo je zrealizovaný z červeného smreku. Ponuka pohodlný priestor pre občasne kultúrne vystúpenia a dedinské hody. Zo zadnej strany amfiteáter slúži ako hľadisko exitujúceho športového ihriska. Okrem priestranných šatni má zabudované verejné hygienické zariadenia.

  • Rok : 2017
  • Mesto : ZBOROV NAD BYSTRICOU
  • Investor : OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU