Zdielaj
AREÁL KAČÍN

AREÁL KAČÍN

AREÁL KAČÍN

Projekt revitalizácie areálu jednej z časti miestneho lesoparku, ktorý je obľúbeným miestom oddychu Bratislavčanov v Malých Karpatoch.

Návrh novej dispozície, altánkov, atraktívnych prechodov, obnova zelene, výmena osvetlenia a mobiliaru.

  • Rok : 2009
  • Mesto : BRATISLAVA
  • Investor : Hlavné mesto SR Bratislava a Mestské Lesy Bratislava
  • Spolupráca : Ing. Eva Krčmáriková