Zdielaj
AREÁL SVÄTÉ ÚDOLIE

AREÁL SVÄTÉ ÚDOLIE

AREÁL SVÄTÉ ÚDOLIE

V najstaršom pútnickom mieste na Slovensku, v obci Marianka, sa nachádza okrem baziliky minor a exercičného domu -  Sväté údolie s kalváriou v bukovom lese, s barokovými kaplnkami Šiestich radosti Panny Márie,  s Lurdskou jaskyňou Panny Márie, a s posvätným prameňom pri kaplnke Svätej studne.

Lurdská jaskyňa Panny Márie sala sa priestorom konzervatívnej rekonštrukcie s minimálnymi zásahmi do existujúcej krajiny, nakoľko sa nachádza v pamiatkovo chránenej zóne. Priestor sa používa pre väčšie sakrálne slávnosti v prírodnom  prostredí. Za týmto účelom bolo v rámci úprav rozšírené pódium pre bohoslužby, hudobníkov a celebrantov pod demontovateľným prístreškom v prípade nepriaznivého počasia. Pripravila sa väčšia plocha z pohľadového betónu pre votívne tabuľky v rozličných jazykoch, ktoré boli v poslednej dobe nalepovane halabala po stenách kaplnky a vytvorilo sa miesto na nové.

Prameň sv. studne je chránený ako zdroj pitnej vody a jeho okolie je dlhodobo zanedbané a neupravené. Návrh revitalizácie rešpektuje dominantu kaplnky Svätej studne so sochami pustovníkov sv. Pavla a sv. Antona z dielne Georga Rafaela Donnera, a dopĺňa ju o nové funkčne využitie – vytvorenie sakrálneho priestoru v prírodnom prostredí.

Rekonštrukcia má prinavrátiť sakrálny charakter odberu vody, vďaka umiestneniu na čelnej stene - reliéfu sošky Mariatálskej Panny Márie a skultivovaniu okolia.

  • Rok : 2018
  • Mesto : MARIANKA
  • Investor : Rímskokatolícka cirkev – Farský úrad v Marianke
  • Spolupráca : o.Marek Vadrna, o.Tomasz Prajzendanc, PhDr. Ivo Štassel, Ing. M. Kopačka, Ing.Vladimír Kohut, Ing.arch. A.Odrušová, Mgr. art.D. Dzurňák