Zdielaj
BYTOVÝ DOM BUNKOVISKO – PROJEKT

BYTOVÝ DOM BUNKOVISKO – PROJEKT

BYTOVÝ DOM BUNKOVISKO – PROJEKT

V našej obľúbenej Starej Bystrici stále sa nachádzajú miesta kde spontánne vzniká príležitosť vytvoriť novú verejnú plochu. Občas sa nám podarí vhodným zásahom pretvoriť zabudnutý priestor na čaroplné miesto. Takým miestom sa možno v blízkej budúcností stane areál za Pálenicou kde sa plánuje výstavba 3 malé bytové domy a doplnkové parkovisko pre návštevníkov Orloja a iných zaujímavostí v obci. Oplechované sedlové strechy troch domov sú prepojené schodiskami, ktoré vytvárajú svetelné praskliny medzi nimi.

  • Rok : 2024
  • Mesto : STARÁ BYSTRICA