Zdielaj
DOM V KREMNICI

DOM V KREMNICI

DOM V KREMNICI

Tvorbu projektu rekonštrukcie tradičnej kremnickej vily predchádzalo podrobne štúdium súdobej architektúry regiónu.

Dom je postavený na tradičných kamenných základoch s priznanou montovanou drevenou konštrukciou, a pokrytý bridlicovou strechou. Pri rekonštrukcii sa používajú len prírodné materiály, s dôrazom na tie, ktoré pochádzajú z najbližšieho okolia alebo sú pre Kremnicu charakteristické.

konštrukcia: Samostatná masívna, skeletová konštrukcia z červeného smreka.

plocha pozemku 1615m2

zastavaná plocha 220m2

úžitková plocha 337m2

  • Rok : 2015
  • Mesto : KREMNICA