Zdielaj
FARA A PASTORAČNÉ CENTRUM

FARA A PASTORAČNÉ CENTRUM

FARA A PASTORAČNÉ CENTRUM

Nízkonákladová usadlosť v regionálnom prostredí Detvy.

V úzkej spolupráci s farárom V. Slovákom vznikol netradičný objekt fary a spoločenský priestor ako realizácia dlhodobého výskumu rurálnej (vidieckej) zástavby. Budova bola nízko nákladová tak z hľadiska stavby ako aj z hľadiska prevádzky (energetické nároky) a realizovaná bola vo väčšej miere svojpomocne.

  • Rok : 2004
  • Mesto : STOŽOK
  • Investor : Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stožok