Zdielaj
GEOPARK MEGONKY

GEOPARK MEGONKY

GEOPARK MEGONKY

V 1988 roku sa v kameňolome pri Čadci objavil zaujímavý geologický úkaz -  tridsať kamenných gúľ s priemerom 25 – 260 cm s odhadovaným vekom 30 až 40 miliónov rokov.Jedna sa o najväčšie nálezisko takýchto geologických útvarov na Slovensku, možno aj na svete.

 

Najväčšia z gúľ s priemerom takmer päť metrov sa rozpadla na dva kusy pri detonačných prácach. Vnútro gúľ tvorí akýsi zlepenec dvoj- až 4-centimetrových pieskovcových kamienkov. Vážia od dvoch do 30 ton. Obdobné geologické útvary sa nachádzajú ešte v Južnej Afrike či na Novom Zélande, Kostarike. Doteraz nikto nepodal jednoznačné vysvetlenie vzniku týchto kamenných gúľ. Niektorí geológovia sú toho názoru, že vznikli v rovnakej dobe ako okolité pieskovcové horniny. Pravdepodobne vznikli v pravekom mori postupným nabaľovaním na jadro pohybmi vody na morskom dne. Iní zas tvrdia že gule mohli vzniknúť „pnutím a otáčaním v hornine“, podľa iných odborníkov sa jedná o guľovitý rozpad hornín.

 

V tejto jedinečnej prírodnej rezervácií bolo potrebné vytvoriť kultivovaný prístup ako aj priestor na vzdelávanie. Ateliér VAN JARINA navrhol geopark v ktorom sa nachádzajú: malý altánok pre oddych, pódium pre príležitostne podujatia a atypový drobný mobiliár pre návštevníkov. 

Geopark Megonky získal prestížne ocenenie SZKT  - 1. miesto ako detail roka 2019 za záhradnú a krajinnú tvorbu.

  • Rok : 2018
  • Mesto : ČADCA
  • Investor : Mesto Čadca