Zdielaj
INFOPULT - AVION SHOPPING PARK

INFOPULT - AVION SHOPPING PARK

INFOPULT - AVION SHOPPING PARK

Architekt mal za úlohu vytvoriť pútavý vstupný infopult pre prvý kontakt s klientom v sieti AVION v Bratislave a Ostrave.

  • Rok : 2016
  • Mesto : BRATISLAVA - OSTRAVA
  • Investor : AVION SHOPPING PARK