Zdielaj
KAŠTIEĽ A SÝPKA V ČUNOVE

KAŠTIEĽ A SÝPKA V ČUNOVE

KAŠTIEĽ A SÝPKA V ČUNOVE

Na hraniciach mesta zostala zabudnutá ale zachovalá stredoveka sýpka a chatrajúca nedokončená rekonštrukcia kaštieľa s náznakmi pôvodnej barokovej a klasicistickej výzdoby.

Nový projekt komplexnej obnovy a reštaurovania náš ateliér začal pripravovať v roku 2018. Oslovili sme pre spoluprácu statika – p. Kohuta, ktorý sa tomuto projektu venoval od 80-tych rokov XX. Storočia. Projekt znovu prešiel „mlynčekom“ schvaľovania, požiadavky niektorých organov sa vzájomne vylučovali. Podarilo sa nám v šibeničnom termíne 6- tích mesiacov vypracovať a schváliť projekt včítanie získania všetkých potrebných povolení. Až v roku 2021 sa ukončilo verejne obstarávanie na dodávateľa rekonštrukcie stavby kaštieľa v rámci kritérium najnižšej ceny.

Rekonštrukcia stavby sa začala v termínovom a finančnom strese všetkých zúčastnených.

Predmetom komplexnej pamiatkovej obnovy a reštaurovania v rokoch 2021 až 2023 boli všetky stavebné, umeleckoremeselné a výtvarné prvky pamiatky. Zároveň bolo na nové využitie adaptované podkrovie a revitalizovala sa aj kaštieľska záhrada. Pribudlo oplotenie areálu, parkovisko a informačné panely, prístrešok pre edukačne účely. Po obnove pamiatka slúži ako moderné regionálne ekocentrum. Neplánovaným benefitom obnovy je nález zvyškov barokovo klasicistických nástenných malieb zo začiatku 19. storočia. Budova Sýpky čaká stále na rekonštrukciu.

  • Rok : 2024
  • Mesto : BRATISLAVA
  • Investor : BSK
  • Spolupráca : foto zdroj BSK