Zdielaj
KYSLÍKOVÁ ZÓNA - MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY

KYSLÍKOVÁ ZÓNA - MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY

KYSLÍKOVÁ ZÓNA - MÚZEUM LIPTOVSKEJ DEDINY

Múzeum liptovskej dediny v Pribyline je najmladším

múzeom v prírode na Slovensku a živým obrazom

histórie a kultúry Liptova.

Vzniklo v súvislosti s výstavbou vodného diela Liptovská

Mara, ktoré zatopilo historicky najvýznamnejšiu

časť Liptova, kotlinu rozprestierajúcu sa v údolí

Váhu.

V roku 2016 Ateliér VAN JARINA navrhol v areáli skanzenu – amfiteáter v tradičnom štýle a kyslíkovú zónu pre návštevníkov.

Projekt bol zrealizovaný v roku 2020.

  • Rok : 2020
  • Mesto : PRIBYLINA
  • Investor : ŽSK