Zdielaj
MARIÁNSKE NÁMESTIE

MARIÁNSKE NÁMESTIE

MARIÁNSKE NÁMESTIE

Veľká, nevyužitá a zanedbaná plocha pred kostolom v Novej Bystrici sa v roku 2016 zmenila na plnohodnotné dedinské námestie s priľahlým parkom, prístreškom – cyklopointom  a ihriskom parkour pre staršie deti. V rámci tvorby námestia architekt  zakomponoval starú, malú kaplnku a zastávku SAD. Projekt vyriešil  požiadavku obce na pohodlne parkovanie pred kostolom počas bohoslužieb a navrhol plochu pre kultúrne akcie a hody. Dlažba na námestí je vytvorená z prírodného kamenia, s vlnitým vzorom podčiarkujúcim element Bystrice – rieky, ktorá v názve spája viacero dedín a miest Slovenska, Česka a Poľska (Banská, Záhorská, Stará, Kłodzka, Valašská Bystřice atď.) Súčasťou projektu ma byť nezrealizovaný ešte transborder – lávka cez rieku, spájajúca námestie s cyklotrasou, podľa projektu známeho českého architekta prof. Martina Rajniša.

  • Rok : 2016
  • Mesto : NOVÁ BYSTRICA
  • Investor : OBEC NOVÁ BYSTRICA
  • Spolupráca : Prof. Ing. arch. Martin Rajniš