Zdielaj
MATERSKÁ ŠKÔLKA

MATERSKÁ ŠKÔLKA

MATERSKÁ ŠKÔLKA

Nízkoenergetická novostavba materskej školy v lokalite Podzámčí. Kapacita materskej školy 4 triedy, pre cca100 detí. Objekt materskej školy je prízemnou stavbou pavilónového typu s centrálnym átriom. Pôdorysne je objekt rozdelený do dvoch krídel spojných presklenou dvojpodlažnou vstupnou halou a spoločenskou sálou. V jednotlivých krídlach objektu sú umiestnené denné miestnosti pre deti. Krídla sú pôdorysne natočené tak, aby zabezpečovali priaznivé preslnenie a osvetlenie miestností v smere východ – západ..

Cely objekt je zateplený drevenou predsadenou prevetrávanou fasádou. Záhrada materskej školy má celkovú plochu 3047m2. Je riešená ako kombinácia detských ihrísk a zatrávnených plôch doplnených prvkami drobnej architektúry a vysokej a nízkej zelene

  • Zastavaná plocha pozemku 988m2
  • Nezastavaná plocha pozemku 3047m2
  • Celková plocha pozemku 4035m2
  • Úžitková plocha objektu 893,2m2
  • Rok : 2013
  • Mesto : HRADEC KRÁĽOVÉ - PODZÁMČÍ – ČR
  • Investor : FATO a.s.