Zdielaj
NÁMESTIE PRI NOVEJ MENZE - UNIZA - PROJEKT

NÁMESTIE PRI NOVEJ MENZE - UNIZA - PROJEKT

NÁMESTIE PRI NOVEJ MENZE - UNIZA - PROJEKT

Súčasťou všetkých svetových univerzitných campusov sú parky, námestia, športoviska a iné miesta oddychu študentov medzi vyučovacím procesom.

Našou úlohou bolo vytvorenie nového zhromaždovacieho priestoru v exteriéri v rámci areálu univerzity, využívaného aj pre kultúrne a spoločenské podujatia.

Námestie pri Novej Menze má byť ukážkou ako sa dá spojiť moderné technológie (smart lavičky, smart svietidla atd,) s parkovými úpravami, ktoré poskytnú dostatok tieňa a prírodnej krásy a zohľadni sa popritom aj vodozadržne opatrenia, ktoré sú v súčasnosti nevyhnutnosťou v rámci starostlivosti o životne prostredie.

Ateliér oslovil o spoluprácu aj výtvarníka – sochára – Bohuša Kubinského, ktorý navrhol doplniť celý areál cyklom sôch, ktoré budú zrkadliť krásu okolitej prírody.

  • Rok : 2019
  • Mesto : ŽILINA
  • Investor : UNIZA
  • Spolupráca : výtvarne diela: Mgr. Bohuš Kubinský, zeleň: Ing. Tamara Reháčková, PhD