Zdielaj
POŽIARNA ZBROJNICA, ZBERNÝ DVOR, LESNÁ SPRÁVA

POŽIARNA ZBROJNICA, ZBERNÝ DVOR, LESNÁ SPRÁVA

POŽIARNA ZBROJNICA, ZBERNÝ DVOR, LESNÁ SPRÁVA

Pôvodne sme na web stránke ateliéru nechceli uvádzať stavby, ktoré tvoria „hospodárske zázemie“ obce Stará Bystrica. Sme však presvedčení, že aj hospodárske stavby môžu sa podieľať na zveľadení širšieho okolia a vytvoriť genius loci daného miesta a je potrebne zvyšovať povedomie odbornej verejnosti týmto smerom.

Požiarna zbrojnica a zberný dvor v Starej Bystrici nadväzujú k bohatej tradícií priemyselných stavieb, ktoré nenarúšajú, ale priam obohacujú krajinu.

 

  • Rok : 2018
  • Mesto : STARÁ BYSTRICA
  • Investor : Obec Stará Bystrica