Zdielaj
SAK – SÍDLO ADVOKÁTOV – PROJEKT V REALIZÁCIÍ

SAK – SÍDLO ADVOKÁTOV – PROJEKT V REALIZÁCIÍ

SAK – SÍDLO ADVOKÁTOV – PROJEKT V REALIZÁCIÍ

Biely dom na Kolárskej ulici.

 

Sídlo advokátov sa modernizuje s cieľom opticky prepojiť parter s ulicou a otvoriť vstupný priestor pre odbornú verejnosť. Generálna rekonštrukcia je vedená v súlade so súčasnými technickými požiadavkami a nárokmi na energetickú úspornosť ako aj s dôrazom na kvalitu architektonického detailu. 

 

Súčasná budova z konca 80-tých rokov navrhnutá p. Ing.arch. Jozefom Struhařom rešpektuje pôvodnú blokovú zástavbu na Kolárskej ulici v starom meste Bratislavy. Nepatrí do zoznamu NKP (národných kultúrnych pamiatok).

Jestvujúca fasáda z bieleho vápenca – „vračana“ citlivo zapadá do celkového výrazu ulice.

Súčasne administratívne priestory s atypickým štýlovým interiérom sú striktne oddelené od kontaktu s verejnosťou napriek redizajnu vstupu z roku 2008, ktorú navrhol p. Ing. František Tučáni. Na prízemí už dlhodobo nefunguje kaviareň ani lobby priestor. Slovenská advokátska komora si musí v súčasnosti prenajímať prednáškové priestory vo vedľajšej budove.

Na ustupujúcom poslednom poschodí sa nachádza nefunkčne ubytovanie.

 

Technické riešenie budovy je navrhnuté tak, aby sa minimalizovali búracie práce a aby sa nenarušili podlahové konštrukcie, súčasťou rekonštrukcie bude aj kompletné vybavenie interiéru. Z interiéru budú odstránené prvky vytvárajúce nevyhovujúci priestor neprístupný pre verejnosť, vďaka čomu ostane čistý železobetónový skelet a presvetlia sa kancelárske priestory. Prirodzené svetlo na všetkých poschodiach bude zabezpečené priamo z fasády, alebo cez svetlíky v podlahe a streche. Vonkajšia biela uličná fasáda ostane nezmenená a dvorová fasáda bude vysunutá do átria, čím sa privedie do dnes temného jadra prirodzené denné svetlo. Tento zásah nielen zväčší plochu kancelárií ale umožní aj vznik nového spoločenského priestoru v strede budovy. Vysoké nároky na požiarnu bezpečnosť neumožnili použitie drevených lamiel na tienenie.

 

V odpovedi na cieľový charakter verejnej budovy, parter SAK presklením zabezpečí prepojenie priestoru s ulicou. Jednoznačný turniketový vstup pozve návštevníkov do lobby priestoru, kaviarne a recepcie. Prednášková miestnosť otvorená do átria na prízemí bude mať potrebne cateringové zázemie a šatne. Presklená podlaha bude spájať prízemie so suterénom, kde bude rozsiahly archív, hygienické zázemie a prístupný pre verejnosť historický archív. Na prízemí bude nová podlaha z liateho terazza vytvorená z rozdrveného recyklovaného kamenného obkladu.

Po rekonštrukcií bude mať odborná verejnosť možnosť sa voľne pohybovať v centrálnej časti po všetkých poschodiach, na ktorých sa tak ako doteraz budú nachádzať: matrika, vzdelávacie a  revízne oddelenie atď.

Vrchné poschodia budú patriť ďalším konferenčným miestnostiam, predsedníctvu SAK a spoločenským priestorom.  Na najvyššom poschodí vznikne nová multifunkčná spoločenská miestnosť s terasou a zázemím. Dreveno-oceľová konštrukcia najvyššieho poschodia bude koncipovaná tak, aby nenarúšala siluetu okolitých budov a zároveň, aby ju bolo možne zrealizovať pri sťažených podmienkach na výstavbu v centre mesta.

 

Konštrukcia novej nadstavby bude priznaná v interiéri – kazetové plochy podhľadov budú vytvárať plochy nepriameho osvetlenia. Výhľady na Staré mesto z hornej konferenčnej miestnosti a terasy dotvoria atmosféru jedinečnosti lokalizácie tejto stavby.

Do celej stavby architekti sa snažili vtiahnuť zeleň, ktorá privíta verejnosť  už pri vstupe a taktiež bude sprevádzať po celej stavbe až na najvyššie poschodie, kde bude bohato zazelenená terasa.

Priestory sú navrhnuté ako multifunkčne s dôrazom na akustické pohodlie návštevníkov a zamestnancov. Umele osvetlenie bude spĺňať nároky na potrebnú energetickú úspornosť budovy a spolu s ostatnými technickými zásahmi zabezpečí v plnom rozsahu očakávanú modernizáciu objektu.

  • Rok : 2023
  • Mesto : BRATISLAVA