Zdielaj
VEREJNÁ ZÁHRADA VODÁRENSKÉHO MÚZEA

VEREJNÁ ZÁHRADA VODÁRENSKÉHO MÚZEA

VEREJNÁ ZÁHRADA VODÁRENSKÉHO MÚZEA

Záhrada je koncipovaná ako oddychový priestor s prevládajúcim prvkom vody a je pokračovaním náučnej expozície Vodárenského múzea na tému vody ako prírodného a civilizačného prvku. Voda ako prírodný prvok v symbolickej rovine sa odzrkadľuje vo zvlnených chodníkoch, spájajúcich jednotlivé časti záhrady a zvlneným reliéfom samotného pozemku.

Záhrada je v tesnom dotyku so zachovaným Lužným lesom, s prírodne chráneným ostrovom Sihoť a s riekou Dunaj.

Oproti novému vstupu je situovaný cyklopoint, multifunkčné drevené mólo pod stromami so stojanmi na bicykle, informačnými tabulami, lavičkami a fontánami s pitnou vodou. Cyklopoint bude doplnený prístreškom, ktorý môže byť v budúcnosti využívaný prevádzkovateľmi ako malý bufet pre cyklistov. Na drevenom pódiu vznikne spoločenský priestor na usporiadanie príležitostných akcií múzea.

Hlavná časť záhrady je venovaná deťom a pohybovým aktivitám v nadväznosti na tému vody. Na zavlažovanej tráve vznikla rovná plocha pre príležitostne športové aktivity a od strany Dunaja sa doplnila nealergizujúca ochranná a izolačná zeleň.

V areáli zrekonštruovanej záhrady sú umiestnené rôznorodé vodné prvky: fontány s pitnou vodou a kópia historickej fontány „chlapec s volavkou“, obklopená hustou zeleňou kde vzniklo romantické zákutie. V budúcnosti sa plánuje vytvorenie interaktívneho prvku „kvapka vody“.

Pozdĺž chodníkov sú situované kópie pôvodných bratislavských lavičiek.

  • Rok : 2014
  • Mesto : BRATISLAVA
  • Investor : BVS a.s.
  • Spolupráca : návrh sadových úprav: Mgr. art. Martin Medviď , spolupráca Bc. Magdaléna Pastvová , hlavný projektant II. etapy: APROX Invest, spol s r.o. v zastúpení Ing. Milan Kollár