Zdielaj
DOM SENIOROV - PROJEKT

DOM SENIOROV - PROJEKT

DOM SENIOROV - PROJEKT

Na základe krásnej myšlienky, aby vznikli menšie stavby pre seniorov rodinného charakteru vznikol projekt Zariadenia pre seniorov v obci Skalité. Ide o sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s celoročnou pobytovou formou pre 30 osôb so stupňom odkázanosti najmenej 4.

Projekt sme pripravovali v rámci celoštátneho programu decentralizácie a deinštitucinalizácie sociálnych zariadení. Nízkopodlažný objekt bude situovaný v centre obce Skalité, v blízkosti školy a kostola čo je súčasťou tendencie začlenenia seniorov do bežného života obce. 

Objekt budú tvoriť dve hmoty na obdĺžnikovom pôdoryse, ktoré sa navzájom prelínajú a spájajú sedlovými bezpresahovými strechami. Veľkorysé presklenia na fasáde zabezpečia dostatočne denné osvetlenie a atraktívne výhľady.

Okolie objektu je upravené ako pobytová záhrada, ktorej súčasťou bude altánok a kaplnka. 

  • Rok : 2023
  • Mesto : SKALITÉ