Zdielaj
MAJER - REKONŠTRUKCIA

MAJER - REKONŠTRUKCIA

MAJER - REKONŠTRUKCIA

Stavba koniarne Majera v Stupave zo XVI. storočia bola súčasťou rozsiahlych hospodárskych stavieb rodu Pálffyovcov. Postupne sa Majer dostavoval ako centrum poľnohospodárskej výroby stupavského panstva a stal sa najväčším poľnohospodárskym podnikom na celom Záhorí. Neskôr prešiel do vlastníctva grófa Alojza Károlyiho, ktorý v  XX. storočí odviezol najcennejšie umelecké zbierky a zariadenie stupavského kaštieľa pred blížiacou sa sovietskou Červenou armádou do bezpečia v Rakúsku. 

Po II. svetovej vojne bol Majer aj s technickým inventárom skonfiškovaný a prerozdelený medzi roľníkov blízkym novému komunistickému vedeniu Stupavy.

Väčšina hospodárskych stavieb Majera, vrátanie kaštieľa, časom zdegradovala a postupne zanikla, okrem starej koniarne, kde bola donedávna zriadená strojno-traktorová stanica.

Súčasní majitelia našli stavbu v dezolátnom stave a rozhodli sa ju zrekonštruovať. Snahou autora rekonštrukcie - architekta Ivana Jarinu -  bolo v maximálnej možnej miere vyzdvihnúť majestátnosť dobovej architektúry minimálnymi stavebnými zásahmi.

Aj keď objekt nebol zaradený do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok Ateliér VAN JARINA pristupoval ku rekonštrukcií konzervatívnym spôsobom. Už samotný koncept počítal s funkčným zachovaním vzácnych pôvodných klenbových priestorov. Uvažovalo sa ako najadekvátnejšie využiť veľkolepý priestor bývalej koniarne a všetci tvorcovia sa zhodli s vytvorením veľkej spoločenskej sály pre cca 120 hosti so zázemím.

Oproti pôvodnej forme do výrazu stavby pribudol vstupný portál a strešné okna pre hotelovú časť a konferenčnú miestnosť na poschodí. Prevádzka sa doplnila o lobby priestor, kaviareň a ubytovanie v 16. izbách.

V priľahlej stavbe, ktorá bola postavená historicky neskôr, okrem toho vznikla aj apartmánová časť s 5. apartmánmi  o rozlohe cca 50-140m2  pre dlhodobé pobyty.

Pri vstupe do záhrady s kamennou dlažbou a vyvýšenými záhonmi je malý tehlový prístrešok pre letné akcie.

V celom objekte sa architekti snažili v maximálnej možnej miere využiť pôvodne materiály. Z rozobratých tehál v kombinácií so starými drevenými trámami vzniklo štýlové oplotenie. Všetky pôvodne výklenky, okenné  otvory a  nájdené na stavbe zaujímavé artefakty sa zakomponovali do dizajnu interiéru. Na poschodí je možné cez sklenenú podlahu vidieť konštrukciu pôvodných renesančných klenieb.

 

V podlahe sa použila kamenná dlažba z travertínu. Na niektorých miestach sa priznali pôvodne tehlové konštrukcie klenieb a stien. Všetky ostatné plochy ostali biele. Biely je taktiež drevený reliéfový obklad, ktorý je hlavným dekoračným prvkom vstupného priestoru, lobby a toaliet.

Do hlavnej miestnosti sa podarilo nájsť a zrekonštruovať staré lustre, ktoré premieňajú starú koniareň na plesový parket. Spomienkou na koniareň je už len malý stupienok vzadu miestnosti, z ktorého sa nastupovalo na koňa.

 

Najdôležitejšiu úlohou bolo zreštaurovanie renesančných kamenných stĺpov a klenieb, ktoré sa podarilo zachrániť a ďalšie storočia budú plniť svoju statickú a estetickú funkciu.

 

Interiér je zariadený v eklektickom štýle dizajnérkou Odette Kmeť Fedorovou a novou majiteľkou stavby pani Margitou Hollenovou.

 

Vďaka spoločnému úsiliu majiteľov, projektantov a realizátorov podarilo sa adaptovať koniareň starého Majera na luxusný hotel so štýlovou reštauráciou.

 

 

Hlavný zhotoviteľ: PK STAVBY, spol. s r.o.

Zastavaná plocha: 1.072m2

Úžitková plocha: 2.120 m2

Počet podlaží: 2NP

Počet izieb: 16 izieb, 8 apartmánov

Plocha komerčných priestorov: 700 m2

Počet parkovacích miest: 33

 

  • Rok : 2023
  • Mesto : STUPAVA
  • Investor : SÚKROMNÁ OSOBA