Zdielaj
PRESTAVBA ELEKTRÁRNÍ – SÚŤAŽNÝ NÁVRH

PRESTAVBA ELEKTRÁRNÍ – SÚŤAŽNÝ NÁVRH

PRESTAVBA ELEKTRÁRNÍ – SÚŤAŽNÝ NÁVRH

Návrh „Rekonštrukcie a revitalizácie komplexu Elektrární v Žiline“ sa sústreďuje na funkčno- estetické začlenenie bývalého areálu Elektrární do centra mesta, vzhľadom na jeho strategickú polohu.

Hlavným cieľom návrhu je humanizácia priestoru vnútrobloku, rekonštrukcia a revitalizácia jednotlivých objektov s rešpektovaním ich pamiatkovej hodnoty, prepojenie areálu s Považskou galériou umenia (ďalej len PGU) a Nám. Andreja Hlinku, vyriešenie problematického parkovania. Dôraz sme dali aj na vytvorenie nových nekonvenčných architektonických prvkov – brána do areálu, reminiscencia na bývalý komín parnej elektrárne – súčasť CJACHOVŇE, variabilné sklápacie stropy na námestí, intermediálna fasáda, zelené terasy, atď.

  • Rok : 2015
  • Mesto : ŽILINA
  • Investor : Istrofinal
  • Spolupráca : Ing. arch. Ladislav Slabey