Zdielaj
ŠPIRÁLA – VEDECKO - VÝSKUMNÉ CENTRUM UNIZA - ŠTÚDIA

ŠPIRÁLA – VEDECKO - VÝSKUMNÉ CENTRUM UNIZA - ŠTÚDIA

ŠPIRÁLA – VEDECKO - VÝSKUMNÉ CENTRUM UNIZA - ŠTÚDIA

Žilinská univerzita výhľadovo plánuje výstavbu administratívnej budovy nad parkoviskom ako štvorpodlažnú stavbu pre vedecko – výskumné účely. Ateliér VÁN JARINA  ju navrhol, ako átriovú stavbu so sochou symbolizujúcou „zrod“- v centre , z dielne sochára Bohuša Kubinského..  

Vízia výstavby inkubarorov pre start-upové firmy spolupracujúce s univerzitou, je šancou rozvoja aplikovaného výskumu a poskytuje reálnu podporu mladým ľudom ihneď po ukončení univerzity. Dynamický tvar stavby má evokovať rýchly pokrok vo vede, ma pôsobiť príťažlivo pre mladých vedcov a  aj svojím technologickým riešením má ambíciu zaujať vedeckú obec. Zelená strecha spája jednotlivé poschodia a prirodzenie reguluje vodný a teplotechnický režim. V priestorovom riešení je kladený dôraz na vertikálnu a horizontálnu otvorenosť s parkom.

  • Rok : 2019
  • Mesto : ŽILINA
  • Investor : UNIZA